Iniziative di democrazia partecipata

Accordo di collaborazione EDU /FOMAL VITORIA/ Municipalità di Vitória (Brasile)

Convenzione tra  EDU - Clube de Regatas Saldanha da Gama